august 17, 2010

Filocalia Vlll - Din istoria isihasmului în ortodoxia română-Cuvântul 6-Alăuta duhovnicească şi trâmbiţa cerească

Niciun comentariu: